Шүүлтүүр
Е - Каталог

# Бүтээгдэхүүний код Гадар диаметр /D/ Дотор диаметр /D1/ Өндөр /H/ Ёроолийн нүхний
диаметр /D3/
Холбогдох стандарт
болон гэрчилгээ
1 AA3250 330 ММ 211 ММ 386 ММ 20ММ MNS ISO 5011